Για ακόμα μία χρονιά έφτασε η ώρα του θερίσματος και της συγκομιδής. Στη συνέχεια η αποθήκευση και έπειτα η μεταποίηση για ένα υγιεινό βιολογικό προϊόν σεβόμενο τη φύση και τον άνθρωπο.
Χρόνια τώρα δείχνετε εμπιστοσύνη στη δουλειά μας και αυτή είναι η καλύτερη επιβράβευση μας!