Ένα μικρό άρθρο-αναφορά στο Περιβόλι της Ειρήνης στη ψηφιακή εφημερίδα voria.gr για τη βιολογική καλλιέργεια, την ιδεολογία και τα προϊόντα μας, για μία ορθή και βιώσιμη γεωργία με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο.